Kontakt

Per Jervrud

Ekonomiassistent, fil. kand. Ekonomisk historia, fil. mag. Biblioteks- och Informationsvetenskap. Arbetat med redovisning till enskild näringsidkare, handelsbolag och mindre aktiebolag år 2004-2014, med ideella föreningar från 2012. Ideella föreningar följer ofta bokföringslagen och i många fall även årsredovisningslagen. Denna lagstiftning, tillsammans med uttolkning av Bokföringsnämnden och föreningarnas olika sammanslutningar, har stor betydelse för merparten av föreningarna och deras bokföring, värdering av tillgångar och skulder samt årsredovisning eller årsbokslut.

 


(Lämna tom)

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)